13-10-2016


Referat af Chance Changers´ generalforsamling den 13.10.16:

 

Tilstede var:

Martin Møller Frantzen, Njal M. Nielsen, Lærke Faber-Petersen, Joan Mortensen, Linda Lau, Kathrine Jensen, Kamilla Hansen, Karsten Mortensen, Martin Frederiksen og fra CAFA Tina Bjørn Olsen.

 

 • Valg af dirigent

Martin Møller Frantzen valgte sig selv som dirigent, og ingen protesterede.

 

 • Valg af referent

Tina Bjørn Olsen lod sig vælge til referent.

 

 • Forslag til vedtægter.

Der var ikke kommet nogen forslag til vedtægterne.

Da der er talt en del om vedtægterne gennem året f.eks. også via facebook, ville bestyrelsen ikke læse alle vedtægterne op ved dette års generalforsamling.

Men bestyrelsen vil løbende se på forslag til ændringer, hvis nogen i gruppen har nogen.

 • Forslag til budget. Og mulighed for at se budget.

Der var ingen kommentarer.

Der er foretaget revision af sidste års regnskab, og det var lavet meget fint.
Så revisoren opfordrer til at fortsætte det fine arbejde – også på den front.

 

 • Valg af foreningens formand.

Martin Møller Frantzen blev genvalgt med klapsavler.

 

 • Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
  Njal, Lars, og Lærke blev genvalgt for endnu en periode – også med klapsavler.

 

Der blev spurgt til, hvad bestyrelsesmedlemmerne laver.
Martin tager sig af alt det, som de andre ikke gør, og tager sig af de ting, som måtte opstå i gruppen undervejs.

Lars er ansvarlig for hjemmesiden og for legatansøgninger.

Lærke er ansvarlig for facebooksiden, mødeindkaldelser mv.

Njal var ansvarlig for regnskabet og budgettet, men i vil fremtiden få hjælp fra Kathrine til dette, Kathrine bliver her med 5 bestyrelses medlem.

Kathrines rolle vil være at lave hovedregnskaberne i et exel-ark.

Njal`s rolle vil blive at lave pris udregninger på turene. Evt: Indhente tilbud på turene.  

 

Linda overvejer at melde sig ind i bestyrelsen.

 

 • Valg af revisor.

Tina lod sig genvælge.

 • Forslag til Arrangementer.

Der blev taget en runde, hvor der kom mange forslag frem.
Overnatning i huset. Juletur til Tivoli. Playstationaften i huset. Legoland. Weekendture. Bonbonland. Kanotur på Susåen. Bowling. Gokart. Klatring. Biograftur. Ud og spise. La Santa Sport. Stand Up.

 

 • Hvordan passer dagene, hvor vi mødes? Andre forslag?

Der var enighed om, at det var godt at rulle på tirsdag, onsdage og torsdage.
Der var forslag om, at møderne var så tæt på den første i måneden som muligt. Dette forslag blev godkendt.

 • Forslag til hjemmeside + Ris og Ros.

Der var enighed om, at det er en god hjemmeside.
Der var forslag om at få et nyt gruppebillede på facebooksiden og eventuelt på hjemmesiden.

 • Eventuelt

Foredrag:
Nogle af medlemmerne har haft holdt forskellige foredrag. Det har været mest Lars, Njal og Martin.
Martins erfaring er, at det faktisk er dejligt at kunne bruge ens erfaringer på en positiv måde ved at fortælle andre om dem.
Der er ved nogle af foredragene blevet efterlyst nogle piger også.
Kathrine vil overveje, om hun vil deltage. I yderste nød kan Lærke også overveje det.
Martin Frederiksen vil også gerne være med til foredragene.
Martin fortæller, at han har lavet en skabelon, som man kan gå ud fra, når man fortæller, hvis man har brug for det.

Der er et foredrag den 9.11, som Martin vil tjekke op på, om det fortsat er aktuelt.

Tina har skrevet artikel fra et af foredragene. Denne artikel vil blive lagt ud på hjemmesiden i nærmeste fremtid. Det gør Martin.

 

Tilmelding til møderne:

Lærke appellerede til, at medlemmerne huskede at give besked, om de deltog i møderne eller ej.
Hvis man har skrevet måske, at man så i så god tid som muligt, fortæller endeligt, om man kommer eller ej.
Hvis man ikke kommer alligevel, og man først ved det i sidste øjeblik, opfordrede Lærke medlemmerne til at sende en sms til hende om det.
Der var opbakning fra de fremmødte til Lærkes appel/opfordring.

 

 

 

Referent

 

Tina Bjørn Olsen

Konsulent